20181208 klein

Bij de Algemene ledenvergadering van 8 december in Heino zijn nieuwe bestuursleden gekozen. En één clublid, Hans Peter vd Cingel nam onder dankzegging, afscheid. Niet als clublid, maar als algemeen lid van het bestuur. Dat betekent dat de club weer een tijd voort kan. Uitvoeriger verslag in het volgende clubblad.